Rodzaje terapii osób dorosłych, którymi się zajmuję:

zaburzenia osobowości

zaburzenia lękowo-depresyjne

zaburzenia odżywiania

zaburzenia potraumatyczne

zaburzenia nastroju

techniki relaksacyjne

Szybki kontakt

O mnie:

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – ecjalność Psychologia Kliniczna, pedagogiem oraz psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracuję w oparciu o sprawdzone metody oraz wiedzę empiryczną. Swoją pracę poddaję stałej superwizji w nurcie poznawczo – behawioralnym.

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ?

W swojej pracy zajmuję się diagnozą, poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę również konsultacje rodzinne. Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w prywatnych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w ośrodkach aktywizacji i reintegracji osób wykluczonych społecznie, w domach samotnej matki, stowarzyszeniach pracujących z ofiarami przestępstw oraz dotkniętych przemocą, w szpitalu, jak również w gabinetach prywatnych prowadząc terapie indywidualne, grupowe oraz rodzinne.

Psycholog, Psychoterapeuta Warszawa, Terapia osób dorosłych, Maksymiliania Żaczek

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Diagnoza zaburzeń, niwelowaniem zachowań dysfunkcyjnych. Na co dzień pracuje z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi), fobią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeniami zachowania i agresji, autyzmem, trudnościami adaptacyjnymi, trudnościami w nauce, trudnościami w relacjach i problemami w komunikowaniu się rodziców z dziećmi.

Prowadzę również terapię dzieci i rodziców:

  • maltretowanych,
  • dzieci z rozbitych rodzin,
  • wykorzystywanych seksualnie
  • dotkniętych przemocą w domu lub szkole.
  • doświadczonych chorobą nowotworową

Dyplomy i Certyfikaty

Twórcy strony:
k-grafika